Zápis ze schůze Generálního shromáždění

Sdružení stezka Češov-Vysoké Veselí, o.s., která se konala dne 9.12.2006 v salonku hospody v Češově

Program

 1. Zahájení, prezence
 2. Seznámení s cíly Sdružení
 3. Projednání a schválení stanov Sdružení
 4. Schválení členských příspěvků Sdružení
 5. Volba Rady Sdružení a kontrolní komise
 6. Různé
 7. Diskuze
 8. Závěr

Podrobně

ad1) Schůzi zahájila a řídila členka přípravného výboru Ing. Marie Kulhánková.

ad2) Cílem Sdružení stezka Češov - Vysoké Veselí o.s. je založit a udržovat naučnou stezku z Češova přes Češovské Valy, Kozojedy, Sběř a Velešice do Vysokého Veselí.

ad3) Po projednání stanov Sdružení byly tyto jednomyslně schváleny všemi členy.

ad4) Členské příspěvky fyzických osob:

 • pro návrh 100,- Kč ročně (dítě do 15 let 50,- Kč ročně) hlasovali 2 členové
 • pro návrh 50,- Kč ročně (dítě do 15 let 20,- Kč ročně) hlasovalo 13 členů

Členské příspěvky právnických osob:

 • pro návrh, že výše těchto příspěvků bude stanovena dodatečně hlasovalo 15 členů
 • Generální shromáždění schválilo roční členské příspěvky fyzických osob ve výši 50,- Kč, resp. 20,- Kč pro děti do 15 let. Výše členských příspěvků právnických osob bude stanovena dodatečně.

ad5) Na úvod volby orgánů Sdružení členové jednomyslně schválili, že hlasování nebude tajné a o návrzích se bude hlasovat en bloc.

  • Kulhánková Marie, Ing.
  • Holman Luboš
  • Hynková Vendula, Ing.
 • Rada Sdružení byla zvolena jednomyslně.
  • Šoltys František
  • Peroutková Hana
  • Kořínková Jaroslava, Bc.
 • Kontrolní výbor byl zvolen 14 hlasy, 1 člen se hlasování zdržel.

ad6)

 • Návrh na limit rozpočtu Sdružení v kompetenci Rady ve výši 5000,- Kč byl schválen všemi hlasy.
 • Návrh, aby Sdružení vedlo podvojné účetnictví byl schválen 14 hlasy, 1 člen se hlasování zdržel.

ad 7) Na všechny přihlášky bude doplněna věta: “Osobní údaje členů poskytnuté Sdružení stezka Češov - Vysoké Veselí budou využity pouze pro potřeby Sdružení a nebudou poskytnuty dalším osobám.”

Zapsala: Hynková

Sdružení stezka Češov - Vysoké Veselí o.s., Češov 5, 50601 Jičín, IČ: 27044041, Registrace MV č.j. VS/1-1/65216/06-R ze dne 25.9.2006

Zpět na úvodní stránku

 
zapis_z_generalniho_shromazdeni.txt · Poslední úprava: 2007/07/24 22:12 autor: marenka     Nahoru