Zápis č.2

Zápis ze 2. schůze Rady Sdružení stezka Čeov - Vysoké Veselí, o.s.

Datum a místo konání: 4.8.2007, Vysoké Veselí

Přítomni: Luboš Holman, Ing. Vendula Hynková, Ing. Marie Kulhánková

Program:

  1. Informace o dosavadní činnosti a plánovaných činnostech členů Rady
  2. Diskuze

Předsedkyně Rady informovala o současné podobě internetových stránek. Stránky jsou průběně aktualizovány, postupně jsou přidávány nové fotografie i texty o zajímavostech na trase plánované stezky. V této činnosti budou redaktoři stránek průběně pokračovat.

Dále informovala “druhé” variantě vedení stezky (tj. jako cyklostezky s informačními tabulemi).Tato varianta ji byla diskutována s některými členy sdružení. Členové Rady se shodně přiklánějí k této variantě. Definitivní trasa stezky bude schválena na letoním generálním shromádění. Do té doby je nutné získat o této variantě a nutných činnostech s ní spojených maximum informací.

Členové Rady schválili koncepty dopisů, které budou emailem rozeslány partnerským institucím. Provede předsedkyně do 15.8.2007.

L. Holman informoval o své účasti na schůzi mikroregionu Podchlumí. O vstupu obce Vysoké Veselí mezi členy mikroregionu Podchlumí bude rozhodovat zastupitelstvo obce na přítí schůzi.

Předsedkyně rady projedná se zástupci Místní orgranizace svazu zahrádkářů možnost prezentace Sdružení a jeho záměrů na výstavě MO ČSZ, která se bude konat v září tohoto roku.

Zapsala: Ing. Kulhánková

Schválila: Rada sdružení (Ing. Kulhánková, Ing. Hynková, L. Holman)

 
zapis_rada_2.txt · Poslední úprava: 2007/08/16 16:08 autor: marenka     Nahoru